اردوی علمی بازدید گروه اقتصاد از صنایع شهرک شکوهیه و محمودآباد قم

با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری (مدظله)، گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) اردوی علمی برای دیدار از صنایع شهرک شکوهیه و محمودآباد قم در روز دوشنبه 28 فروردین 1396 برگزار نمود. این اردو با استقبال اساتید و دانش‌پژوهان گروه اقتصاد موسسه مواجه گردید. در این بازدید از شرکت‌های پاکشوما در شهرک محمود آباد و شرکت کیان مبتکر پارس در شهرک شکوهیه بازدید شد. در ادامه گزارش اجمالی از این اردوی علمی ارائه می‌شود.

انتشار اولين شماره دو فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصاد مقاومتي

اولین شماره دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد مقاومتی توسط انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد. اين شماره مشتمل بر مقالات زير است.

7 سخن سردبیر / سعید فراهانی فرد

15 اقتصاد مقاومتی به عنوان یك اندیشه اسلامی / محمدجواد توکلی/ امید ایزانلو

55 اصول و معیارهای اقتصاد مقاومتی در عرصه تول ی د، توزی ع و مصر با نگاه ی به

آموزه های قرآنی )با تأکید بر سوره توبه( / آزاده منظوری / محمدنقی نظرپور / مجید رضایی

11 الگوی رفتار تولیدکننده در اقتصاد مقاومتی/ سیدحسین میرمعزی

منابع و آثار اقتصاد مقاومتي

به نام خدا

در فايل پيوست فهرستي از آثار و منابع اقتصاد مقاومتي مشتمل بر كتاب، مقاله، گزارش ارائه شده است. اين فهرست به تدريج به روز مي‌شود. در صورتي كه شما نيز اثر يا منبعي را در زمينه اقتصاد مقاومتي سراغ داريد، معرفي بفرماييد تا به فهرست اضافه شود. فهرست منابع اقتصاد مقاومتي را از اينجا دريافت كنيد.

چرا قراردادهاي نفتي جديد IPC ضد اقتصاد مقاومتي است؟

  • در این قراردادهای یکپارچه، تمامی مراحل اکتشاف، ارزیابی، حفاری، و توسعه میدان نفت به یک شرکت خارجی واگذار می شود(به همین خاطر به آن می گویند   قرارداد_یکپارچه_نفتی: Iran Integrated Petrolium Contract: IPC). بر خلاف قرارداد بیع متقابل که بخشی از کار واگذار می شد نه کل کار و مخزن!!!

اشتراک در اقتصاد مقاومتی