نشریه معرفت اقتصاد اسلامي 22 چاپ شد

بیست و دومین شماره مجله علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی، دوره بهار و تابستان 99، با موضوعات و آثاری از نویسندگان زیر به چاپ رسید.

 

کسري بودجه و فروپاشي تمدن غرب: تحليلي نو از نظريه عدالت رالز؛ محمد مبيني سوچلمايي/ عليرضا پورفرج/ محمدتقي گيلک حکيم‌آبادي.

کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهرة پولی، بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک؛ بشری بشارتی/ محمدمهدی مجاهدی مؤخر/ حسن سبحانی/ فرشاد مؤمنی/ عباس شاکری.

بررسی تطبیقی هدف مصرف‌کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف؛ محمدجواد توكلي/ محمدجمال خليليان اشكذري/ مصطفي ابوطالب‌دخت شوركي.

تحلیل تطبیقی مبانی معرفت‌شناختی مالی کلاسیک و مالی رفتاری؛ سیدمهدی امامی جمعه/ عبدالحمید معرفی محمدی/ محمد واعظ برزانی/ حمید حسن‌پور.

برآورد تابع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران با رويکرد اقتصاد اسلامي؛ صلاح ابراهيمي/ منصور زراء نژاد/ سعيده کامران‌پور.

چارچوب نظری تقاضا برای پول با رویکردی اسلامی‌، مدلی براساس رهیافت نسل‌های تداخلی؛ معصومه آقاجانی/ امیر خادم علیزاده/ محمدمهدی مجاهدی مؤخر/ محمود عیسوی.

تبیین انحراف‌های‌ سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی محمدهادي رستمي/ محمدزمان رستمي.

شناسایی و ارزیابی چالش‌های فقهی ـ اقتصادی سپرده امتیازی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران؛ سیدمهدی هاشمی‌فر/ رضا کریمی وردنجانی/ محمدحسین قوام/ حسین حسن‌زاده.

تحلیل فقهی ـ اقتصادی قیمت و قیمتگذاری (تسعیر) با تکیه بر دیدگاه علامه حلي؛ محمدرضا حيدری خوراسگانی/ عبداله بهمنپوری/ سيدعقيل حسيني.

مدل و روش بررسي تأثير توسعة اجتماعي بر رشد و تحقق اقتصاد مقاومتي؛ شهلا گنجی/ سیده مرضیه شعاع هاشمی خمامی/ مجيد كافي.

ابعاد و مؤلفه‌های کلیدی گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی؛ حسين ميثمي/ محمدرضا مهربان‌پور/ محمد كاشاني‌پور/ رضا غلامي جمكراني/ مجتبي فرخي.

کیفیت نقش‌آفرینی مردم در تأمین اجتماعی، بررسی تطبیقی دو مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری؛ حمیدرضا بهرمن/ جواد کجوری/ مجتبی حسینی.