آدرس: قم - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - طبقه 5 - دفتر گروه اقتصاد

شماره تماس: 530 32113 025

...جهت ارسال پیام به گروه اقتصاد می‌توانید از فرم زیر استفاده نمایید...

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) روی نقشه