عنوان خبر تاریخ بروزرسانی
برگزاری کرسی ترویجی «تشخیص حیله‌های مجاز و غیرمجاز ربا با رجوع روشمند به عرف» 1399/08/10
نشریه معرفت اقتصاد اسلامي 22 چاپ شد 1399/07/08
تشکیل گروه مشاوران اقتصادی در مؤسسه امام خمینی(ره) 1399/05/06
كتاب «شاخص توليد طيب» منتشر شد 1399/04/23
كتاب «الگوی توزیع درآمد و ثروت از دیدگاه قرآن کریم» منتشر شد 1399/04/23
كتاب «تحلیل و بررسی مبانی معرفت‌شناختی و ارزشی علم اقتصاد متعارف و علم اقتصاد اسلامی» منتشر شد 1399/04/23
كتاب «شاخص تجارت خارجی با رویکرد اسلامی» منتشر شد 1399/04/23
كتاب «تأمين و تخصيص بودجه دولت اسلامي» منتشر شد 1399/04/23
كتاب «نه فقط به خاطر پول - تبيين هزينه هاي مخفي پاداش و جريمه؛ از روان شناسي تا اقتصاد» منتشر شد 1399/04/23
كتاب «جايگاه استقرا در روش شهيد صدر در اقتصاد اسلامي» منتشر شد 1399/04/21
برگزاری نشست علمی آموزشی 1399/04/01
اردوی علمی بازدید گروه اقتصاد از صنایع شهرک شکوهیه و محمودآباد قم 1399/03/19
انتشار بیست‌ویکمین شماره مجله معرفت اقتصاد اسلامی 1399/02/08
نشست‌هاي علمي گروه اقتصاد 1395/09/13
انتشار سیزدهمين شماره معرفت اقتصاد اسلامی 1395/09/09
نشست علمي قراردادهاي نفتي و اقتصاد مقاومتي 1395/07/17
راه اندازي وبگاه گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 1395/06/27
همایش نقش جمعیت در تحقق اقتصاد مقاومتی 1395/06/27