برگزاری کرسی ترویجی «تشخیص حیله‌های مجاز و غیرمجاز ربا با رجوع روشمند به عرف»

کرسی ترویجی «تشخیص حیله‌های مجاز و غیرمجاز ربا با رجوع روشمند به عرف» توسط گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این کرسی که دکتر محمدجواد توکلی مدیر آن بودند، حجةالإسلام دکتر مهدی خطیبی سخنرانی خود را ارائه کردند و حجةالإسلام دکتر سید محمدکاظم رجایی به نقد آن پرداختند.

قابلیت حضور مجازی نیز در این کرسی که در تاریخ شنبه 1399/08/10 برقرار شد ازطریق پورتال مؤسسه بخش جلسات آنلاین وجود داشت.

كتاب «نه فقط به خاطر پول - تبيين هزينه هاي مخفي پاداش و جريمه؛ از روان شناسي تا اقتصاد» منتشر شد

نه فقط به خاطر پول

تبيين هزينه هاي مخفي پاداش و جريمه؛ از روان شناسي تا اقتصاد

محمدجواد توكلي

 

کتاب نه فقط به خاطر پول به بررسی واکنش نامتعارف افراد به پاداش و جریمه پولی می پردازد. نتایج مطالعات پردامنه روانشناسان و اقتصاددانان نشان می دهد که پرداخت مشوق پولی و یا وضع جریمه در بسیاری از موارد اثر معکوس دارد، اهدای خون را کاهش می دهد، فرار مالیاتی را افزایش می دهد، اثر معکوس بر وجدان کاری دارد، از فعالیت های داوطلبانه می کاهد، میزان تخریب محیط زیست را افزایش می دهد و ...

 

كتاب «جايگاه استقرا در روش شهيد صدر در اقتصاد اسلامي» منتشر شد

كتاب جايگاه استقرا در روش شهيد صدر در اقتصاد اسلامي پژوهشي است در قلمرو اقتصاد اسلامي كه با تلاش پژوهشگر ارجمند حجت‌الاسلام محمدجواد قاسمي اصل نگارش يافته و در 196  صفحه رقعی توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) منتشر شد.

 

نشست علمي معناشناسی مکتب، نظام و علم در اقتصاد اسلامی

معناشناسی مکتب، نظام و علم در اقتصاد اسلامی
چکیده
تحقیق حاضر بخشی از رساله‌ای با عنوان «ماهیت اقتصاد اسلامی» است. ادبیات مصطلحی که درباره ماهیت دانش اقتصاد و تبع آن در اقتصاد اسلامی مطرح شده است تقسیم مباحث این دانش به سه شاخه مکتب، نظام و علم است. سوال اصلی که در رساله مطرح شده است این است که آیا ماهیت اقتصاد اسلامی نیز همانند ماهیت اقتصاد متعارف، مشتمل بر هر سه بخش مکتب، نظام و علم است یا اینکه تنها برخی از آنها را شامل می‌گردد؟

اشتراک در فلسفه اقتصاد