نشریه معرفت ویژه اقتصاد اسلامی

معرفت شماره 218 -بهمن 1394

 

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى بهمن 1394

سيماى پرهيزگاران در خطبه متقين اميرمؤمنان عليه السلام؛معرفت ناب و تكليف مدارى (2) / آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح (ص 2 )

ويژه اقتصاد اسلامى