درباره ما

گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، در راستاي آموزش و پژوهش در حوزه اقتصاد اسلامي فعاليت‌هاي خود را به صورت رسمي از آبان‌ماه سال 1379 آغاز کرد.  هرچند كه پيش از آن فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي اقتصاد اسلامي از سال ها قبل در موسسه در راه حق و بنياد باقرالعلوم آغاز شده بود. اين گروه با چهار گرايش اقتصاد اسلامي، فلسفه اقتصاد اسلامي، اقتصاد پولي و اقتصاد توسعه و پيشرفت به تربيت دانش‌پژوهان مي‌پردازد. هم اكنون مديريت گروه اقتصاد بر عهده جناب آقاي دكتر پرويز داودي است و  حج اسلام دكتر سيد محمد كاظم رجايي و محمد جمال خليليان به ترتيب دبيري پژوهش و آموزش گروه را عهده‌دار مي‌باشند.

  • گروه اقتصاد داراي 5 عضو هيأت علمي مشتمل بر آقايان دكتر سيد محمد كاظم رجايي، محمد جمال خليليان، علي جابري، محمود دهقاني و محمد جواد توكلي مي‌باشد. 
  • تعداد دانش‌آموختگان و دانشجويان گروه در مقطع دكتري 21 نفر ، در مقطع كارشناسي ارشد 62 نفر و در مقطع كارشناسي 129 نفر مي‌باشد.
  • تعداد دانش آموختگان مقطع دکتری 5 نفر، ارشد 62 نفر و کارشناسی 72 نفر می باشد.
  • هم اکنون در مقطع دکتری 16 نفر  (11 نفر فلسفه اقتصاد، 5 نفر علوم اقتصادی گرایش پولی )، در مقطع کارشناسی ارشد 14 نفر (دو گروه ) و در مقطع کارشناسی 18 نفر مشغول به تحصیل می باشند.
  • از آثار منتشره گروه اقتصاد مي‌توان به کتاب‌هايي هم‌چون: فرهنگ اسلامي در توسعه اقتصادي، بهره و ماهيت اقتصادي آن، شاخص‌هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام، اشاره کرد.
  • گروه همايش ها و نشست هاي علمي متعددي را در زمينه اقتصاد اسلامي برگزار كرده كه از آن جمله مي توان به همايش «ربا در نظريه و عمل، چالش‌ها و راه‌کارها»، همايش اخلاق و اقتصاد اسلامي، و .. اشاره كرد.