همايش هاي علمي گروه اقتصاد

روز

ماه

سال

عنوان

سخنرانان و ارائه كنندگان مقالات

06

10

1380

همايش جهانی شدن و ابعاد اقتصادی آن

احمد توكلی، محمد جواد لاریجانی، منوچهر محمدي

24

10

1383

همايش مبارزه با فقر و فساد و تبعیض

 سید كاظم  رجایی غلامرضا مصباحی مقدم

14

02

1385

همايش ملي ربا در نظریه و عمل چالش‌ها و راهكارها

آيه الله محمدتقی مصباح یزدی،  پرویز داوودی

05

10

1387

همايش بررسی طرح تحول اقتصادی

غلامرضا مصباحی مقدم، محمد مهدی زاهدی وفا، سید كاظم رجایی

13

08

1389

همايش بررسی برنامه پنجم توسعه كشور

جعفر قادری، سید‌كاظم رجایی

08

02

1390

همايش ملي شاخص‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

آيه الله محمدتقی مصباح یزدی، غلامحسین الهام، علیرضا علی‌احمدی و ....

28

09

1392

همايش ملي اخلاق و اقتصاد اسلامي

آيه الله حائري، سيد هادي عربي، محمد جواد توكلي، علي معصومي نيا، محمد رضا يوسفي، ناصر جهانيان، حسن آقا نظري، سيد‌حسين ميرمعزي، يدالله دادگر، سعيد فراهاني و ...

30

02

1395

همايش نقش جمعیت در تحقق اقتصاد مقاومتی

علی اكبر محزون، حسن آقا نظری، سید رضا حسینی، محمدجواد توكلی

 
موضوع: 
پژوهشیهمایش