شاخص صداقت در بازار اسلامی

کتاب «شاخص صداقت در بازار اسلامی» که به کوشش سیدمحمدکاظم رجایی و با همکاری مصطفی کاظمی و عباس شفیعی‌نژاد تدوین شده است؛ در انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به چاپ رسید.
این کتاب توسط مرکز بررسی راهبردی ریاست جمهوری، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تهیه و تنظیم شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدکاظم رجایی در پیشگفتار کتاب به این مطلب اشاره می‌نماید که مجموعه حاضر تلاشی برای شاخص‌سازی صداقت به‌عنوان یکی از ویژگی‌های بازار اسلامی است.
دکتر رجایی این کتاب را در یک مقدمه و چهار فصل تهیه و تنظیم نموده است و در مقدمه به اهمیت، ضرورت، تعریف اجمالی از مفاهیم اصلی، روش و پیشینه اشاراتی نموده است.
فصل اول کتاب به موضوع شفافیت در اقتصاد متعارف به عنوان یکی از ویژگی‌های بازار رقابت کامل اختصاص یافته است.
ویژگی‌های بازار اسلامی و نمونه‌های کابردی آن در تمدن اسلامی با بیانی ساده مطالب فصل دوم را تشکیل می‌دهند.
فصل سوم مفهوم صداقت و مقایسه آن با شفافیت در بازار رقابت کامل را به بحث گذاشته و سرانجام در فصل چهارم شاخص‌ها و نماگرهای صداقت استخراج و وزن‌دهی شده‌اند.
مؤلف در انجام این تحقیق از راهنمایی‌ها و نظرهای مشورتی و اصلاحی اساتید و اعضای محترم شورای علمی مرکز بررسی‌های استراتژیک و مرکز پژوهش کاربردی و رهنمود‌های استاد محترم جناب آقای دکتر داودی رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بهره‌مند شده است و اساتید دیگری هم در رفع نواقص این کتاب راهنمایی‌های ارزنده‌ای نموده‌اند.
در پایان، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مباحثی مانند بازار اسلامی، مفهوم صداقت و ویژگی‌ صداقت در بازار اسلامی و شفافیت در اقتصاد متعارف بیان شده است.
اهمیت این کتاب از منظر «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» قابل تأمل می‌باشد و از جمله کتاب‌هایی است که در راستای تحقق شاخص‌های مورد نظر با اتکا به مبانی غنی‌ اسلامی و داشتن چارچوب علمی و به منظور عرضه در صحنه‌های دانشگاهی و اجرایی داخلی و مجامع بین‌المللی به رشته تحریر درآمده است.